SFO får nye plasstyper fra 1. august 2018. Viktig informasjon om dette på kommunens hjemmesiderNy søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.
Informasjon om ID-porten

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endring av barnehagesøknad er ikke mulig i perioden fra 2. april til 31. mai.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.