I forbindelse med overgang til nytt fagsystem for barnehage stenges søkeportalen fra 1. desember. Ny løsning er klar fra januar 2019.

SFO har fått nytt fagsystem fra 1.november 2018. Søknad og endring av plasstype i SFO gjør i nytt system fra 5. november.

Nytt fagsystem for SFO fra 5.novemberNy søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke logge inn for å søke plass. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til annen barnehage.

Innlogging
Innlogging skjer med ID-porten. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.
Informasjon om ID-porten

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endring av barnehagesøknad er ikke mulig i perioden fra 2. april til 31. mai.

Tilbud om plass
For å svare på tilbud må du være innlogget.

Endre / si opp eksisterende plass
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget.